TR

ORGANIZING COMMITTEE

Title Name - Last Name Institutions
Dr. Hayri BARAÇLI(Düzenleme Kurulu Başkanı) Union of Municipalities of Türkiye
Halil İbrahim AZAK Union of Municipalities of Türkiye
Dr. Ramazan Özcan YILDIRIM Union of Municipalities of Türkiye
Dr. Ahmet KAZAN Union of Municipalities of Türkiye
Kayhan ÖZÜM Union of Municipalities of Türkiye
Assoc. Dr. Muammer TÜN Eskişehir Technical University, Türkiye
Dr. Lecturer İsmail Talih GÜVEN  Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Ayşe ÜTÜK Ankara University
Dr. Burçak ÇABUK Ministry Of National Defence, Türkiye
Assoc. Dr. Kurtuluş AÇIKSARI Türk Kızılay
Alpaslan DURMUŞ Kızılay, Türkiye
Dr. Selman Salim KESGİN Türk Kızılay
Nuri ÖZBAĞDATLI UNDP, Türkiye
Prof. Dr. Nilgün OKAY İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Assoc. Dr. Emin ÖZDAMAR Türk Japon Vakfı - JICA Türkiye Ofisi
Prof. Dr. Seda KUNDAK  İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Assoc. Dr. Meltem ŞENOL BALABAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ayşegül ASKAN GÜNDOĞAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Assoc. Dr. Çiğdem TUĞAÇ Ankara Hacı Bayram Veli University, Turkiye
Prof. Dr. Alper ÇABUK Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Fadime SERTÇELİK Kocaeli University, Türkiye
Dr. Betül ERGÜN KONUKÇU İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye