Dİrençlİlİk Kongresİ
Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc 2020)
"Metropoliten Kentlerin Dirençliliği"
13-15 Ekim 2020
Gün Saat Dakika
Kongreye Kalan Süre:
Eskişehir, Turkey, 13-15 Ekim 2020 Eskişehir Teknik Üniversitesi
Aşağı
Kaydırın

idRc2020 Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
Başkan / ESTÜ
tdogeroglu@eskisehir.edu.tr
Prof. Dr. Alper ÇABUK
Teknik Program Eş Başkanları / ESTÜ
alper.cabuk@yandex.com
Dr. Öğr. Üyesi Muammer TÜN
Teknik Program Eş Başkanları / ESTÜ
mtun@eskisehir.edu.tr
Prof. Dr. Şükrü ERSOY
Program Başkanı / Yıldız Teknik Üniversitesi
sukruersoy1958@gmail.com
Prof. Dr. Nilgün OKAY
Teknik Program Eş Başkanları / İTÜ
okayn@itu.edu.tr
Prof. Dr. Aslı AKAY
Kamu Kurum ve Kuruluşları İrtibatı / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
asli.akay@asbu.edu.tr
Doç. Dr. Meltem Şenol BALABAN
Teknik Program Eş Başkanları / ODTÜ
mbalaban@metu.edu.tr
Doç. Dr. Bedri KURTULUŞ
Teknik Program Eş Başkanları / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
bkurtulus@mu.edu.tr
Doç. Dr. Hakan A. NEFESLİOĞLU
Teknik Program Eş Başkanları / Hacettepe Üniversitesi
hanefeslioglu@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Talih GÜVEN
Dirençlilik Dergisi / Panel ve Sergiler / Kocaeli Üniversitesi
talihguven@yahoo.com
Dernek Başkanı Çağdaş YÜKSEL
Sivil Toplum Kuruluşu (STK) / Coğrafya Eğitimi Derneği
yukselcagdas@gmail.com
UMKEDER Kurucu Üye Yeşim ÜNAL
Sivil Toplum Kuruluşu (STK) / UMKE Derneği
yesimu@gmail.com
Murat Sungur BURSA
Sivil Toplum Kuruluşu (STK) / Sürdürülebilirlik Akademisi
e-mail
Doç. Dr. Saye Nihan ÇABUK
Uluslararası İlişkiler / ESTÜ
sncabuk@eskisehir.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gordana Kaplan
Tanıtım Başkanı / ESTÜ
gkaplan@eskisehir.edu.tr
Dr. Arş. Gör. Mustafa ÜSTÜNER
Tanıtım Eş-Başkanı / Artvin Çoruh Üniversitesi
mustuner@artvin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZLÜ
Teknik Program Eş Başkanları / Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
can.ozlu@ksbu.edu.tr