Dİrençlİlİk Kongresİ
Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc 2020)
"Metropoliten Kentlerin Dirençliliği"
13-15 Ekim 2020
Gün Saat Dakika
Kongreye Kalan Süre:
Eskişehir, Turkey, 13-15 Ekim 2020 Eskişehir Teknik Üniversitesi
Aşağı
Kaydırın

idRc2020 Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Nuray ÖZASLAN
Mimarlık Bilimsel Bölüm Başkanı / ESTÜ
nozaslan@eskisehir.edu.tr
Prof. Dr. Alper ÇABUK
Peyzaj Mimarlığı Bilimsel Bölüm Başkanı / ESTÜ
alper.cabuk@yandex.com
Prof. Dr. Ayşegül ASKAN GÜNDOĞAN
İnşaat Mühendisliği Bilimsel Bölüm Başkanı / ODTÜ
aaskan@metu.edu.tr
Prof. Dr. Onur KURT
Özel Gereksinimli Bireyler Bilimsel Bölüm Başkanı / Anadolu Üniversitesi
onurk@anadolu.edu.tr
Prof. Dr. Semra GÜNAY AKTAŞ
Coğrafya Bilimsel Bölüm Başkanı / Anadolu Üniversitesi
semragunay@anadolu.edu.tr
Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu
Sosyoloji Bilimsel Bölüm Başkanı / ODTÜ
ksibel@metu.edu.tr
Prof. Dr. Hilmi Özden
İlk Yardım Bilimsel Bölüm Başkanı / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
hilmiozden@gmail.com
Prof. Dr. Onur KAYA
Endüstri Mühendisliği Bilimsel Bölüm Başkanı / Eskişehir Technical University
onur_kaya@eskisehir.edu.tr
Doç. Dr. Himmet KARAMAN
Geomatik Mühendisliği Bilimsel Bölüm Başkanı / İTÜ
karamanhi@itu.edu.tr
Doç. Dr. Seda KUNDAK
Şehir Bölge Planlama Bilimsel Bölüm Başkanı / İTÜ
kundak@itu.edu.tr
Doç. Dr. Bülent ÖZMEN
Afet Yönetimi Bilimsel Bölüm Başkanı / Gazi Üniversitesi
buozmen@hotmail.com
Doç. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA
Afet Eğitimi Bilimsel Bölüm Başkanı / Kocaeli Üniversitesi
bulus@kocaeli.edu.tr
Doç. Dr. Tolga GÖRÜM
Jeomorfoloji Bilimsel Bölüm Başkanı / İTÜ
tgorum@itu.edu.tr
Doç. Dr. Berna Burçak BAŞBUĞ ERKAN
Risk Yönetimi Bilimsel Bölüm Başkanı
ac9743@coventry.ac.uk
Doç. Dr. Deniz GERÇEK
Kentsel Sürdürülebilirlik Bilimsel Bölüm Başkanı / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
denizgercek@iyte.edu.tr
Doç. Dr. Uğur AVDAN
Coğrafi Bilgi Sistemleri

Bilimsel Bölüm Başkanı / ESTÜ
uavdan@eskisehir.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI
Afet Hukuku Bilimsel Bölüm Başkanı / Anadolu Üniversitesi
akarakocali@anadolu.edu.tr
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
İş Sağlığı ve Güvenliği Bilimsel Bölüm Başkanı / İstanbul Medeniyet Üniversitesi
alpaslan.kuzucuoglu@medeniyet.edu.tr
Doç. Dr. Hüseyin ALTUNDAĞ
Yangın Güvenliği

Bilimsel Bölüm Başkanı / Sakarya Üniversitesi
altundag@sakarya.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Emrah PEKKAN
Hidrojeoloji Bilimsel Bölüm Başkanı / ESTÜ
epekkan@eskisehir.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hakan UYGUÇGİL
Jeoistatistik Bilimsel Bölüm Başkanı / ESTÜ
uygucgil@eskisehir.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Onur KAPLAN
Yapı Sağlığı Bilimsel Bölüm Başkanı / ESTÜ
onur_kaplan@eskisehir.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Zehra YİĞİT AVDAN
Çevre Mühendisliği Bilimsel Bölüm Başkanı / ESTÜ
zyigit@eskisehir.edu.tr
Dr. Sıdıka TEKELİ YEŞİL
Afet Epidemiyolojisi Bilimsel Bölüm Başkanı / ESTÜ
sidikatekeli@hotmail.com
Dr. Arş. Gör. Mustafa ÜSTÜNER
Uzaktan Algılama Bilimsel Bölüm Başkanı / Artvin Çoruh Üniversitesi
mustuner@artvin.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi Uğur TURHAN
Ulaştırma Bilimsel Bölüm Başkanı / ESTÜ
uturhan@eskisehir.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi Birsen AÇIKEL
Sivil Havacılık Bilimsel Bölüm Başkanı / Kastamonu Üniversitesi
bacikel@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Hacı Ahmet KIRTAŞ
Yangın Bilimsel Bölüm Başkanı / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
haciahmetkirtas@gmail.com
Dr. Burçak ÇABUK
Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Bilimsel Bölüm Başkanı / Milli Savunma Bakanlığı
burcak.cabuk@msb.gov.tr
Dr. İlhan Öztürk
Afet Tıbbı

Bilimsel Bölüm Başkanı / Türk Kızılay
ilhan.ozturk@kizilay.org.tr
Dr. Betül ERGÜN KONUKÇU
Kentsel Dirençlilik Bilimsel Bölüm Başkanı / İBB
betulergun_77@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Özcan Erdoğan
Sağlık Bakım Hizmetleri Bilimsel Bölüm Başkanı / Bezmialem Vakıf Üniversitesi
oerdogan@bezmialem.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Katman
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler Bilimsel Bölüm Başkanı / İstanbul Aydın Üniversitesi
filizkatman@aydin.edu.tr
Serhat Yılmaz
Afet Risk İletişimi Bilimsel Bölüm Başkanı / İstanbul Aydın Üniversitesi
serhatyilmaz@aydin.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Cafer YILDIRIM
Antimikrobiyal Direnç Bilimsel Bölüm Başkanı / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
c.yildirim@ogu.edu.tr
Prof. Dr. Hasan SAYGIN
Sürdürülebilirlik Bilimsel Bölüm Başkanı / İstanbul Aydın Üniversitesi
E-Mail
Dr. Öğr. Üyesi Muammer TÜN
Yer Bilimleri Bilimsel Bölüm Başkanı / Eskişehir Teknik Üniversitesi
E-Mail
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Volkan ORAL
Çevre Bilimleri Bilimsel Bölüm Başkanı / İstanbul Aydın Üniversitesi
E-Mail
Prof. Dr. Alper ŞENER
Pandemi ve COVID-19 Bilimsel Bölüm Başkanı / Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
E-Mail