RESILIENCE CONGRESS
International Disaster and Resilience Congress (idRc 2020)
"Resilience of/in Megacities"
13-15 October 2020
Day Hour Minutes
Time remaining to the congress:
Eskişehir, Turkey, 13-15 Oct 2020 Eskişehir Technical University
Scroll
Down

Executive Committee

Prof. Dr. Nuray ÖZASLAN
Mimarlık Scientific Division President / ESTÜ
nozaslan@eskisehir.edu.tr
Prof. Dr. Alper ÇABUK
Peyzaj Mimarlığı Scientific Division President / ESTÜ
alper.cabuk@yandex.com
Prof. Dr. Ayşegül ASKAN GÜNDOĞAN
İnşaat Mühendisliği Scientific Division President / ODTÜ
aaskan@metu.edu.tr
Prof. Dr. Onur KURT
Özel Gereksinimli Bireyler Scientific Division President / Anadolu Üniversitesi
onurk@anadolu.edu.tr
Prof. Dr. Semra GÜNAY AKTAŞ
Coğrafya Scientific Division President / Anadolu Üniversitesi
semragunay@anadolu.edu.tr
Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu
Sosyoloji Scientific Division President / ODTÜ
ksibel@metu.edu.tr
Prof. Dr. Hilmi Özden
İlk Yardım Scientific Division President / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
hilmiozden@gmail.com
Prof. Dr. Onur KAYA
Industrial Engineering Scientific Division President / Eskişehir Technical University
onur_kaya@eskisehir.edu.tr
Associate Prof. Dr. Himmet KARAMAN
Geomatik Mühendisliği Scientific Division President / İTÜ
karamanhi@itu.edu.tr
Associate Prof. Dr. Seda KUNDAK
Şehir Bölge Planlama Scientific Division President / İTÜ

kundak@itu.edu.tr
Associate Prof. Dr. Bülent ÖZMEN
Afet Yönetimi Scientific Division President / Gazi Üniversitesi
buozmen@hotmail.com
Associate Prof. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA
Afet Eğitimi Scientific Division President / Kocaeli Üniversitesi
bulus@kocaeli.edu.tr
Associate Prof. Dr. Tolga GÖRÜM
Jeomorfoloji

Scientific Division President / İTÜ
tgorum@itu.edu.tr
Associate Prof. Dr. Berna Burçak BAŞBUĞ ERKAN
Risk Yönetimi Scientific Division President
ac9743@coventry.ac.uk
Associate Prof. Dr. Deniz GERÇEK
Kentsel Sürdürülebilirlik Scientific Division President / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
denizgercek@iyte.edu.tr
Associate Prof. Dr. Uğur AVDAN
Coğrafi Bilgi Sistemleri

Scientific Division President / ESTÜ
uavdan@eskisehir.edu.tr
Associate Prof. Dr. Ahmet KARAKOCALI
Afet Hukuku Scientific Division President / Anadolu Üniversitesi
akarakocali@anadolu.edu.tr
Associate Prof. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
İş Sağlığı ve Güvenliği Scientific Division President / İstanbul Medeniyet Üniversitesi
alpaslan.kuzucuoglu@medeniyet.edu.tr
Associate Prof. Dr. Hüseyin ALTUNDAĞ
Yangın Güvenliği
Scientific Division President / Sakarya Üniversitesi
altundag@sakarya.edu.tr
Assist. Prof. Dr. Üyesi Emrah PEKKAN
Hidrojeoloji Scientific Division President / ESTÜ
epekkan@eskisehir.edu.tr
Assist. Prof. Dr. Üyesi Hakan UYGUÇGİL
Jeoistatistik Scientific Division President / ESTÜ
uygucgil@eskisehir.edu.tr
Assist. Prof. Dr. Üyesi Onur KAPLAN
Yapı Sağlığı

Scientific Division President / ESTÜ
onur_kaplan@eskisehir.edu.tr
Assist. Prof. Dr. Üyesi Zehra YİĞİT AVDAN
Çevre Mühendisliği Scientific Division President / ESTÜ
zyigit@eskisehir.edu.tr
Dr. Sıdıka TEKELİ YEŞİL
Afet Epidemiyolojisi Scientific Division President / ESTÜ
sidikatekeli@hotmail.com
Res. Assist. Dr. Mustafa ÜSTÜNER
Uzaktan Algılama

Scientific Division President / Artvin Çoruh Üniversitesi
mustuner@artvin.edu.tr
Assist. Prof. Dr. Uğur TURHAN
Ulaştırma Scientific Division President / ESTÜ
uturhan@eskisehir.edu.tr
Assist. Prof. Dr. Birsen AÇIKEL
Sivil Havacılık Scientific Division President / Kastamonu Üniversitesi
bacikel@kastamonu.edu.tr
Lecturer Hacı Ahmet KIRTAŞ
Yangın Scientific Division President / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
haciahmetkirtas@gmail.com
Dr. Burçak ÇABUK
Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Scientific Division President / Milli Savunma Bakanlığı
burcak.cabuk@msb.gov.tr
Dr. İlhan Öztürk
Afet Tıbbı

Scientific Division President / Türk Kızılay
ilhan.ozturk@kizilay.org.tr
Dr. Betül ERGÜN KONUKÇU
Kentsel Dirençlilik Scientific Division President / İBB
betulergun_77@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Özcan Erdoğan
Sağlık Bakım Hizmetleri Scientific Division President / Bezmialem Vakıf Üniversitesi
oerdogan@bezmialem.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Katman
Political Sciences and International Relations Scientific Division President / İstanbul Aydın Üniversitesi
filizkatman@aydin.edu.tr
Serhat Yılmaz
Disaster Risk Communication Scientific Division President / İstanbul Aydın Üniversitesi
serhatyilmaz@aydin.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Cafer YILDIRIM
Antimikrobiyal Direnç Scientific Division President / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
c.yildirim@ogu.edu.tr
Prof. Dr. Hasan SAYGIN
Sustainability Scientific Division President / İstanbul Aydın Üniversitesi
E-Mail
Dr. Öğr. Üyesi Muammer TÜN
Earth Sciences Scientific Division President / Eskişehir Techinical University
E-Mail
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Volkan ORAL
Environmental Sciences Scientific Division President / İstanbul Aydın Üniversitesi
E-Mail
Prof. Dr. Alper ŞENER
Pandemic and COVID-19 Scientific Division President / Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
E-Mail