Dİrençlİlİk Kongresİ
Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc 2020)
"Metropoliten Kentlerin Dirençliliği"
13-15 Ekim 2020
Gün Saat Dakika
Kongreye Kalan Süre:
Eskişehir, Turkey, 13-15 Ekim 2020 Eskişehir Teknik Üniversitesi
Aşağı
Kaydırın

KONULAR

Kongrede, dirençlilik konusunda aşağıdaki disiplinlere öncelik verilecektir. Tabloda bulunan konu başlıkları da sizlere yardımcı olacaktır.

Konu Başlıkları
No  ALANLAR
1  Afet Yönetimi
2  Afet Antropolojisi
3  Afet Epidemiyolojisi
4  Afet Psikolojisi
5  Afet Tıbbı
6  Bilişim
7  Coğrafya
8  Coğrafi Bilgi Sistemleri
 Çevre Bilimleri
10  Eğitim Bilimleri
11  Afet Hukuku
12  İçmimarlık
13  İktisadi ve İdari Bilimler
14  İnşaat Mühendisliği
15  İş Sağlığı ve Güvenliği
16  Kamu Yönetimi
17  Kentsel Dirençlilik/Dayanıklılık
18  KBRN
19  Mimarlık
20  Mühendislik ve Temel Bilimler
21  Pandemi ve COVID-19
22  Risk İletişimi
23  Özel Gereksinimli Bireyler
24  Sağlıklı Yaşlanma
25  Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
26  Sosyal Bilimler
27  Sosyal ve Beşeri Bilimler
28  Sosyoloji
29  Sürdürülebilirlik
30  Şehir Bölge Planlama
31  Ulaştırma
32  Uzaktan Algılama
33  Yer Bilimleri
34  Yangın ve Yangın Güvenliği
35  Afet Ekonomisi
36  Afet Riskleri Sigortacılığı
37  Özel Oturum 1: Pandemi Dönemi Yükseköğretim Deneyimi ve Yenilikçi Uygulamalar
38  Özel Oturum 2: Afet Eğitimi (Coğrafya Eğitim Derneği)
39  Antimikrobiyal Direnç 
40 Peyzaj Mimarlığı
41 İlk Yardım
42 Endüstri Mühendisliği
43 Geomatik Mühendisliği
44 Jeomorfoloji
45 Risk Yönetimi
46 Kentsel Sürdürülebilirlik
47 Hidrojeoloji
48 Jeoistatistik
49 Yapı Dirençliliği
50 Çevre Mühendisliği
51 Sivil Havacılık
52 Yangın
53 Sağlık Bakım Hizmetleri
54 Özel Oturum 3: Afet Yönetiminde Yapay Zeka Uygulamaları