• Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, 26-28 Haziran